Използван за лепене и поправки в индустрията.

Индустриални

Ако се използва в индустрията,
ще бъде добър помощник и вкъщи!

Потребителски