Uporabljeno v številnih vrstah industrije
ter pri različnih popravilih.

Industrija

Če je primerno za industrijo, je primerno tudi za domačo uporabo!

Potrošniki